Diller

IPA Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı Çağrısı

Katılım Öncesi AB Yardım Aracı (IPA)’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde sivil toplum kuruluşlarına ait mali yardımlar” sivil toplum alt sektörü” altında bir araya getirilmiş ve sektörün finansmanına yönelik toplam 190 milyon Avro kaynak ayrılmıştır. Bu doğrultuda, IPA-II sivil toplum alt sektörü altında finanse edilen projelerden biri olan ve Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı’nın duyurusu 3 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanmıştır.

Söz konusu hibe programı kapsamında uygulanacak projeler vasıtasıyla sivil toplum kuruluşlarına yönelik yasal ve finansal çerçevenin iyileştirilmesi, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ile sivil toplum kuruluşlarının kurumsal ve idari kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Program mali ve idari açıdan güçlü ve daha önce proje deneyimi olan sivil toplum kuruluşlarının geliştirecekleri ortaklıkları ve ağları desteklemektedir. Üç kuruluşun bir araya gelerek başvuruda bulunabilecekleri programda Üniversiteler ve belediyeler proje ortağı olarak yer alabilmektedir.

Türkiye’den ve AB üyesi ülkelerden derneklerin, vakıfların, dernek ve vakıf federasyonlarının başvurabileceği ve üniversiteleri ve/veya belediyeleri de ortak olarak projelerine dahil edebilecekleri hibe programı kapsamında geliştirilecek projelere asgari 250.000, azami 500.000 Avro destek sağlanacaktır. Hibe programının toplam bütçesi 2.500.000 Avro’dur.  

Son başvuru tarihi 6 Ekim 2017 tarihi olan hibe programına başvuruların Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne yapılması gerekmektedir. Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı (TR2014/DG/04/A1-03) başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru dokümanlarına www.cfcu.gov.tr ve www.ab.gov.tr adreslerinden ulaşılabilir.