Diller

Era-Net Smart Grids Plus 2015 Proje Çağrısı Açıldı

Smart Grids Plus, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Horizon 2020 Programı kapsamında desteklenen bir Era-Net Co-Fund projesidir.

Çağrı kapsamında proje özeti başvuruları 8 Nisan 2015 (14.00 CET), proje başvuruları ise 2 Haziran 2015 (14.00 CET) tarihine kadar alınacaktır.

Çağrının toplam bütçesi yaklaşık 40 milyon Avro’dur. Çağrıda, akıllı şebekelere yönelik uluslararası projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Çağrıya Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri ve akademisyenler, çağrıya katılan diğer ülkelerden kuruluşlar ile birlikte projeler hazırlayarak başvurabilecektir.

Çağrıda projeleri başarılı bulunan Türkiye’den firmalar ve akademisyenlere, TÜBİTAK’ın ilgili destek programları aracılığıyla hibe destek verilecektir.

Çağrıya ilişkin özet bilgiler aşağıdaki linkte, detay bilgiler ise www.eranet-smartgridsplus.eu/research-calls/ adresinde yer almaktadır.