Languages

Bilgi

1002 - HIZLI DESTEK PROGRAMINA YAPILABİLECEK DURUMLAR ve DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSULAR

Doktora yeterliliğini almış ve tez konusu ilgili enstitü tarafından kabul edilmiş olan doktora öğrencileri yalnızca yürütmekte oldukları doktora tezleriyle ilgili projelerde yürütücü olarak başvuruda bulunabilirler.
Tez danışmanları; öğrencilerinin doktora tezlerine ilişkin projelerle proje yürütücüsü olarak başvuruda bulunamaz, tez sahibi öğrencinin proje yürütücüsü olarak sunacağı projede araştırmacı olarak yer alamaz, sadece danışman olarak yer alabilirler.